Sikkerhedsregler

 • Alle bærer godkendt ridehjelm under ridning
 • Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten
 • Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet
 • Ingen løber eller råber i nærheden af hesten
 • Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet
 • Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion
 • Ingen anvender sporer uhæmmet
 • Bilkørsel på Højmegaards område skal ske stille og roligt og under hensyntagen til heste og ryttere
 • Heste på opbindings/striglepladser må ikke stå uden opsyn
 • Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.
 • Der findes et synligt opslag omkring forholdsregler ved brand
 • Evt. musik/radio i stalden skal være dæmpet
 • Ingen løse hunde i stalden, da det kan være medvirkende til at starte en ulykke.

 

Ridehus, udendørsbane og springbane

 • Alle skal bære godkendt fastspændt ridehjelm under ridning
 • Alle skal bære sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og ved håndtering af hesten
 • Alle under 18 år skal benytte sikkerhedsvest ved springning
 • Ved al ridning i ridehuset, på udendørs- og springbanen skal hesten have trense eller bidløs hovedtøj på. Af sikkerhedshensyn er det forbudt at ride uden.
 • Der rides venstre mod venstre
 • Der skridtes på hovslaget og alle andre i hurtigere tempi rider uden om
 • Hestene må ikke bide i barrieren
 • Huller/ujævnheder på ridebanerne skal udbedres straks efter brug
 • Kun én rytter må få undervisning ad gangen. Husk at skrive reservationen til undervisning i vores bookingsystem
 • Tag hensyn til ryttere, der får undervisning. Behandl dem, som du gerne selv vil behandles, når du får undervisning.
 • Der må ikke springes, hvis man er alene – hverken på springbanen, udendørsbanen eller i ridehuset
 • Ingen longering på springbanen
 • Ved 2 heste eller mindre i ridehuset eller på udendørsbanen kan der forespørges ved de andre ryttere om man må longere
 • Kun én hest ad gangen må longeres/bruges lange liner i ridehuset og på udendørsbanen, når der er andre ryttere på banen. Og kun når rytterne har givet tilladelse. Når der undervises, skal der indhentes tilladelse fra elev/lærer.
 • Ved ind- og udgang af ridehuset, skal de øvrige ryttere varsles
 • Tilskuer skal opholde sig på tilskuerpladserne og udenfor hegn, ikke på ridebanerne
 • Sidste rytter skal forlade ridehuset senest kl. 21.15 – her slukkes lyset
 • Stalden lukker kl. 22
 • Der må springes i ridehuset på udvalgte tidspunkter – se vores bookingsystem
 • Alt ophold på rideklubbens område foregår på eget ansvar.
 • Sluk musik og lys, hvis du er den sidste, som forlader ridehuset
 • Bookning af ridebaner og undervisning skal ske via vores bookingsystem – ved problemer kontakt bestyrelsen
 • Rygning i ridehuset er strengt forbudt.

 

Fold

 • Heste der føres på fold skal som minimum føres i grime og grimeskaft

 

Hvis ulykken sker

 • Stands ulykken
 • Giv livreddende førstehjælp
 • Tilkald den nødvendige hjælp
 • Bliv ved den tilskadekommende indtil hjælpen er kommet.
 • Der findes synlige og tilgængelige opslag med de vigtigste telefonnumre ved uheld

Kort over hjerterstartere i nærheden af HØJ.
Nærmeste er ved boldklubben ved siden af.