Sikkerhedsregler

 • Alle bærer godkendt ridehjelm under ridning
 • Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten
 • Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet
 • Ingen fører en hest uden trense eller træktov
 • Ingen løber eller råber i nærheden af hesten
 • Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet
 • Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion
 • Ingen anvender sporer uhæmmet
 • Bilkørsel på Højmegaards område skal ske stille og roligt og under hensyntagen til heste og ryttere
 • Heste på opbindings/striglepladser må ikke stå uden opsyn
 • Er staldgangen mindre end 2 meter bred, er det for farligt at lade to heste passere hinanden.
 • Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.
 • Der findes et synligt opslag omkring forholdsregler ved brand
 • For at opholde sig alene i stalden skal medlemmet have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil
 • Evt. musik/radio i stalden skal være dæmpet
 • Ingen løse hunde i stalden, da det kan være medvirkende til at starte en ulykke. Alle hunde skal være i snor, og der skal ALTID være opsyn med hunde, ingen hunde må bindes i stalde, og ingen hunde må placeres i bokse, mens rytter rider eller laver andre ting.

 

Ridehus/bane

 • Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm
 • Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en  glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen
 • Alle under 18 år benytter sikkerhedsvest ved springning
 • Der findes tilgængelige og synlige regler for ridning i ridehuset
 • På ridebanen må der ikke være tilskuere og/eller andre personer end ryttere og undervisere samt evt. trækkere
 • Kun én hest ad gangen må longeres/bruges lange liner i ridehuset, når der er andre ryttere på banen. Og kun når rytterne har givet tilladelse. Når der undervises, skal der indhentes tilladelse fra elev/lærer.
 • Der skal bankes på, før man går ind i ridehuset med en hest, og man skal vente på, at der råbes ja, før man åbner porten.
 • Når man forlader ridehuset gennem porten, skal man advare de andre ryttere med tilråb.
 • Der rides altid venstre mod venstre.
 • Der må springes i ridehuset på udvalgte tidspunkter. (Torsdage og lørdage).
 • Man må ikke sidde på barrieren.
 • Døren til ridehuset skal åbnes og lukkes til fods.
 • Al skridtning skal foregå PÅ hovslaget (med mindre andet aftales med ridende ryttere).
 • Alt ophold på rideklubbens område foregår på eget ansvar.
 • Hestene må IKKE bide i barrieren.
 • Der må kun undervises af en ridelærer ad gangen i ridehuset. Husk at skrive reservation til undervisning i vores bookingsystem. Vis hensyn, så andre ryttere kan komme til at ride samtidig.
 • Tag hensyn til ryttere, der får undervisning. Behandl dem, som du gerne selv vil behandles, når du får undervisning.
 • Huller, som opstår ved ridning, longering og løsspring, skal rettes ud af ansvarlig rytter.
 • Det er ikke tilladt at tale mobiltelefon eller høre musik i headset mens man rider, da det kan være farligt, at man ikke kan høre tilråb fra andre ryttere.
 • Ved al ridning i ridehuset og på ridebanen skal hesten have trense eller hackamore på. Af sikkerhedshensyn er det forbudt at ride uden.
 • Sørg for at fortælle det til andre, hvis du rider alene i ridehuset.
 • Husk at lyset slukker automatisk kl. 21.15 alle dage.
 • Sluk musik og lys, hvis du er den sidste, som forlader ridehuset.
 • Rygning i ridehuset er strengt forbudt.
 • Bookning af ridehuset kan ses i vores bookingsystem.

 

Ridning i terræn

 • Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm
 • Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører der kan hænge fast i bøjlen
 • Færdselsloven overholdes, og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter
 • Følg Rideforbundets anbefalinger omkring ridning i trafikken.
 • Børn under 12 år må ikke ride alene ud.
 • Rytterne anbefales altid at medbringe en mobiltelefon

 

Fold

 • Heste der føres på fold skal som minimum føres i grime og grimeskaft
 • For at lukke eller hente heste på folden skal rytteren have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil
 • Der må ikke gives godbidder når der er flere heste på folden, da dette kan give uro og farlige situationer
 • Man må aldrig efterlade en hest alene på fold, med mindre der går heste på fold umiddelbart ved siden af. Man tager altid den sidste hest med ind.

 

 

Hvis ulykken sker

 • Stands ulykken
 • Giv livreddende førstehjælp
 • Tilkald den nødvendige hjælp
 • Bliv ved den tilskadekommende indtil hjælpen er kommet.
 • Der findes synlige og tilgængelige opslag med de vigtigste telefonnumre ved uheld

Kort over hjerterstartere i nærheden af HØJ.
Nærmeste er ved boldklubben ved siden af.