Sikkerhedsregler

 • Alle bærer godkendt ridehjelm under ridning
 • Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten
 • Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet
 • Ingen løber eller råber i nærheden af hesten
 • Bilkørsel på Højmegaards område skal ske stille og roligt og under hensyntagen til heste og ryttere
 • Heste på opbindings/striglepladser må ikke stå uden opsyn
 • Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.
 • Der findes et synligt opslag omkring forholdsregler ved brand
 • Evt. musik/radio i stalden skal være dæmpet
 • Ingen løse hunde i stalden, da det kan være medvirkende til at starte en ulykke.

 

Ridehus/bane

 • Kun én hest ad gangen må longeres/bruges lange liner i ridehuset, når der er andre ryttere på banen. Og kun når rytterne har givet tilladelse. Når der undervises, skal der indhentes tilladelse fra elev/lærer.
 • Der skal bankes på, før man går ind i ridehuset med en hest, og man skal vente på, at der råbes ja, før man åbner porten.
 • Når man forlader ridehuset gennem porten, skal man advare de andre ryttere med tilråb.
 • Der rides altid venstre mod venstre.
 • Der må springes i ridehuset på udvalgte tidspunkter – se bookingskalenderen.
 • Døren til ridehuset skal åbnes og lukkes til fods.
 • Al skridtning skal foregå PÅ hovslaget (med mindre andet aftales med ridende ryttere).
 • Alt ophold på rideklubbens område foregår på eget ansvar.
 • Hestene må IKKE bide i barrieren.
 • Der må kun undervises af en ridelærer ad gangen i ridehuset. Husk at skrive reservation til undervisning i vores bookingsystem. Vis hensyn, så andre ryttere kan komme til at ride samtidig.
 • Tag hensyn til ryttere, der får undervisning. Behandl dem, som du gerne selv vil behandles, når du får undervisning.
 • Huller, som opstår ved ridning, longering og løsspring, skal rettes ud af ansvarlig rytter.
 • Det er ikke tilladt at tale mobiltelefon eller høre musik i headset mens man rider, da det kan være farligt, at man ikke kan høre tilråb fra andre ryttere.
 • Ved al ridning i ridehuset og på ridebanen skal hesten have trense eller hackamore på. Af sikkerhedshensyn er det forbudt at ride uden.
 • Sørg for at fortælle det til andre, hvis du rider alene i ridehuset.
 • Husk at lyset slukker automatisk kl. 21.15 alle dage.
 • Sluk musik og lys, hvis du er den sidste, som forlader ridehuset.
 • Rygning i ridehuset er strengt forbudt.
 • Bookning af ridehuset kan ses i vores bookingsystem.

 

Fold

 • Heste der føres på fold skal som minimum føres i grime og grimeskaft

 

Hvis ulykken sker

 • Stands ulykken
 • Giv livreddende førstehjælp
 • Tilkald den nødvendige hjælp
 • Bliv ved den tilskadekommende indtil hjælpen er kommet.
 • Der findes synlige og tilgængelige opslag med de vigtigste telefonnumre ved uheld

Kort over hjerterstartere i nærheden af HØJ.
Nærmeste er ved boldklubben ved siden af.